Vuosikokous 26.11.2022

Vuosikokous pidettiin ravintola Salviassa Ylistönmäellä. Osallistujia on paikalla noin kaksikymmentä kokoustajaa. Viime vuoden pettymys unohtui nopeasti, kun kokousviininä oli perinteikkäästi beaujolais nouveau-viiniä, jota ei vuonna 2021 saatu huonon sadon vuoksi. Kokous avattiin lasien nostolla Albert Bichot Beaujolais-Villages Nouveau 2022 viinillä.

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinnan jälkeen, puheenjohtaja luki läpi toimintakertomuksen ja rahastonhoitaja esitteli tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon. Todettiin, että klubin jäsenmäärän kehitys on hyvä ja olemme päässeet normaaliin vuosirytmiin ja Viron viinimatka saatiin järjestetty 16 jäsenen voimin. Kauden 2023 puheenjohtajaksi valittiin Kalle Lahtinen. Johtokunnan jäseniksi valittiin kolme jäsentä, erovuoroisten tilalle (Jorma ’Joppe’ Hirvikoski, Kaisa Sarja ja Janne Äijänen). Jäsenistöltä oli tullut toiveita perehtyä eri rypäleisiin tulevalla kaudella ja tämä huomioitiin johtokunnan laatimassa toimintasuunnitelma ehdotuksessa, joka vahvistettiin. Kauden 2023 teemana on Viisastu viinistä ja vähintään viidessä (5) maistelussa tutustutaan eri rypäleisiin (10-11 tilaisuutta/maistelua/kausi). Talousarvio vahvistettiin ja yhdistyksen jäsenmaksu on kaudella 2023 35 euroa jäsenelle ja 150 euroa kannatusjäsenelle. Jäsenmaksulaskut lähetetään tammi-helmikuussa 2023.

Vuoden 2022 viinilistatoimikunta painotti valinnoissaan nimenomaan viiniä, ei ruokailua, vaikka myös se huomioitiin miten viinilista tuki kyseisen paikan ruokalistaa, mikäli kyseessä oli ruokaravintola. Pääpaino oli viinien monipuolisuudessa ja henkilökunnan osaamisessa viinien esittelijänä. Jyväskylän paras viinilista 2022 on Figaro Barin lista. Vuoden 2022 viiniteko palkinto meni viinilistatoimikunnan aloitteesta Kuokkalan Kartanolle.